دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 
کد خبر: 6308    1395/11/13

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای ابوالفضل محمدپورگرجی دانشجوی رشته شیمی کاربردی با عنوان: «اثر همزمان نانو ذرات اکسید مغناطیسی آهن و ماده فعال سطحی CTAB بر کشش بین سطحی آب و نرمال هگزان» با راهنمایی آقای دکتر جواد صاين ، در روز: یکشنبه 95/11/24 ساعت 30 : 8 صبح در مکان: آمفی تئاتر2 دانشکده شیمی انجام خواهد شد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند